Nold låter dig manövrera och administrera porten direkt via mobilen

Nold bluetooth appstyrning

Fjärrstyr via mobilen och blåtand!