Garageportsöppnare

Hur monteras garageportsöppnaren Berner LimusOne G80? Är det svårt?

Klicka på bilden här till vänster och kolla in filmklipp på montaget.